• česky

Lyžařská střediska

V okolí Chaty Za Vodou se nachází několik lyžařských středisek, jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.  Areály nabízí mnoho lyžařského vyžití, ale také volnočasové aktivy například sáňkování, skialpy a dětské parky. Na místních sjezdovkách si užijí děti i dospělí.

střediska

Staré hamry

Staré Hamry jsou horskou obcí skládající se z 55 osad rozprostírajících se na 8 345 ha, ve které dnes žije 562 obyvatel. Na jedné straně začíná území obce na vrcholu Lysé hory, na druhé straně končí na Bílém kříži hranicí se Slovenskou republikou. Obec je tvořena převážně lesy.

Staré Hamry

  • Kostel sv. Jindřicha
  • Pomník Maryčky Magdonové
  • Kostel Panny Marie Pomocné
  • Bowling, obchod, restaurace (3 km)

Beskydy

Beskydy na území České republiky leží ve východním cípu Moravy při hranicích s Polskem a Slovenskem. Zasahují do kraje Moravskoslezského a Zlínského. Jsou součástí pásma Vnějších Karpat, které představují složitou horskou soustavu. Střídající se pahorkatiny, vrchoviny a hornatiny tvoří k jihovýchodu otevřený vějíř. Největším článkem Beskyd je hornatina Moravskoslezské Beskydy. 

Informace o Beskydech 

Vodní nádrž šance

Vodní nádrž Šance byla vybudována na horním toku řeky Ostravice v Moravskoslezských Beskydech. Vodní nádrž Šance byla vybudována v letech 1964 - 1971 se záměrem ochrany před povodněmi. Později přibyla funkce zásobení obyvatel Ostravy a ostravského průmyslu pitnou vodou, která je potrubím přiváděna do úpravny v Nové Vsi.

Přehrada